வாழ்க நலமுடன்...வாழ்க வளமுடன்.....

http://www.youtube.com/watch?v=ZQs78JS3RTEஎனது முதல் பாடல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள you tube link நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம்...நம்பிக்கை தரும் பாடல்...கேரளா இசை அமைப்பாளர் ஜாபர் அவர்கள் இசை அமைத்தார்கள்.கேரளா பாடகர் பாலா முரளி அவர்கள் பாடினார்கள்.பாடல் எழுதியது உங்கள் நண்பானாகிய நானே.இந்த வாய்ப்பை எனக்கு பெற்று தந்தவர் எனது சகோதரர்,நண்பர் திரு ராஜேந்திர குமார் அவர்கள்...நன்றி அனைத்து நண்பர்களுக்கும்.நண்பர்கள் இல்லையேல் எனது கவிதை பயணம் இல்லை.வாழ்க நலமுடன்...வாழ்க வளமுடன்.....

ரா.அனந்தராஜ்.....

ரா.அனந்தராஜ்.....
என்றும் நட்புடன்....

HTML LINK TAMIL WEBSITES LINKS

இன்று விதைப்பதே நாளை மரமாக வளரும்...நல்லதை மட்டுமே விதைப்போம் நண்பர்களே....

உலகத்தை நம்மால் மாற்றுவது கடினம் என்றாலும்,நம்மை சுற்றி இருக்கும் விஷயங்களை நாம் நலமாக மாற்றி அமைக்கலாம்...முடிந்த வரை நல்லதை செய்வோம்...நல்லதை விதைப்போம்....

Saturday, February 13, 2010

கவிதை 43 : தனிமை! புதுமை! (கவிதையாய் ஒரு பாடல் )

கவிதை 43 : தனிமை! புதுமை! (கவிதையாய் ஒரு பாடல் )

தனிமை! புதுமை!
தனிமை! இனிமை!
தனிமை வருகையில்
புதுமை பிறக்குமே
இனிமை!
தனிமை! புதுமை!

(தனிமை! புதுமை!....)

ஞானம் வருகையில்
தனிமை பிறக்குமே
இனிமை!

சோகம் வருகையில்
தனிமை பிறக்குமே
புதுமை!

தனிமை! புதுமை!

(தனிமை! புதுமை!...)

தூக்கம் வருகையில்
தனிமை பிறக்குமே
இனிமை!

மரணம் வருகையில்
தனிமை பிறக்குமே
புதுமை!

தனிமை! புதுமை!

(தனிமை புதுமை..)

பொருள் : ஞானம் வருகையில் வரும் தனிமை இனிமையானது.சோகம் வருகையில் வரும் தனிமை புதுமையானது.தூக்கம் வருகையில் வரும் தனிமை இனிமையானது.மரணம் வருகையில் வரும் தனிமை புதுமையானது.தனிமையில் சில எண்ணங்களின் வெளிப்பாடே இக்கவிதை.இதுவே பொருளாகும்...