வாழ்க நலமுடன்...வாழ்க வளமுடன்.....

http://www.youtube.com/watch?v=ZQs78JS3RTEஎனது முதல் பாடல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள you tube link நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம்...நம்பிக்கை தரும் பாடல்...கேரளா இசை அமைப்பாளர் ஜாபர் அவர்கள் இசை அமைத்தார்கள்.கேரளா பாடகர் பாலா முரளி அவர்கள் பாடினார்கள்.பாடல் எழுதியது உங்கள் நண்பானாகிய நானே.இந்த வாய்ப்பை எனக்கு பெற்று தந்தவர் எனது சகோதரர்,நண்பர் திரு ராஜேந்திர குமார் அவர்கள்...நன்றி அனைத்து நண்பர்களுக்கும்.நண்பர்கள் இல்லையேல் எனது கவிதை பயணம் இல்லை.வாழ்க நலமுடன்...வாழ்க வளமுடன்.....

ரா.அனந்தராஜ்.....

ரா.அனந்தராஜ்.....
என்றும் நட்புடன்....

HTML LINK TAMIL WEBSITES LINKS

இன்று விதைப்பதே நாளை மரமாக வளரும்...நல்லதை மட்டுமே விதைப்போம் நண்பர்களே....

உலகத்தை நம்மால் மாற்றுவது கடினம் என்றாலும்,நம்மை சுற்றி இருக்கும் விஷயங்களை நாம் நலமாக மாற்றி அமைக்கலாம்...முடிந்த வரை நல்லதை செய்வோம்...நல்லதை விதைப்போம்....

Sunday, June 13, 2010

Eye donate details : 3

EYE DONATION DETAILS 4
Facts about eye donation:

Ø Anybody can donate the eyes by filling the eye donation pledge form. The eyes are accepted only after the death.

Ø The eye donor’s relatives are neither paid nor charged any money for eye donation.

Ø There are two methods adopted for removal of eyes. Some eye banks would remove the whole eyeball. In such a case there may be temporary bleeding. The medical team is well trained to take care of such eventualities. There would be no disfigurement. The eye bank team, after the removal of eyes would properly close the eyes so that there is no disfigurement. The second method is the removal of only the clear transparent tissue. Here also a plastic shield is placed in place of the tissue and no difference can be noticed.

Ø The procedure of removal of eyes for eye donation purpose takes about 15 -20 minutes.

Ø The family members of the eye donor and recipients of the eyes are not introduced to each other. The personal details of eye donor and recipient are kept confidential in the eye bank. The information that the eyes have been used is given to the family members of the eye donor, if they so desire.

Ø Duly filled eye donation pledge form can be deposited in any eye bank, but the eyes should be donated to the nearest eye bank. It is not necessary that the eyes should be donated to the eye bank in which the pledge form was deposited.

Ø The eyes received in donation are not sold or purchased. The eyes received in donation are used only for the medical purpose for restoring the eye sight of the person who is blind due to corneal opacity.

Ø The eyes received through eye donation are examined for their suitability for transplantation in patient’s eye. Only the cornea is transplanted in eye having corneal opacity. In case eyes are not suitable for transplantation then they are used for medical research purposes. The eyes used for research purposes, also helps in enhancing medical knowledge and thus helpful.

pledge to donate the eyes during your life time and set an example for your family and the society.

“Eyes are a precious gift to mankind. A wise man utilizes the gift while alive, and after death too …”

Eye donate details : 2

EYE DONATION DETAILS 2
Who cannot donate eyes?
Patients suffering from Rabies, Tetanus, Aids, Jaundice, Cancer, Gangrene, Brain Tumer, Food Poisoning, Septosamia & a person who has died due to drowning, etc. cannot donate their eyes.

Procedure for eye donation:

Ø During the life time person has to pledge to donate eyes, for which a simple eye donation form has to be filled up.

Ø The eye donation form can be obtained from the Government Hospitals.

Ø Persons willing to donate their eyes have to write their name, age and address in the prescribed form and sign the form. Two persons, next of kin and one family member/relative/friend also sign the pledge form as witness.

Ø Eye donor should tell about her/his decision about eye donation to next of kin; family members and friends so that they fulfil his/her desire after her/his death by informing eye bank.

Ø The eyes of eye donor are removed/ collected only after getting consent from the next of kin and relatives after the donor’s death, therefore it is necessary that the donor informs them of his/her decision.

EYE DONATION DETAILS 3
Ø The eyes of person who did not pledge to donate eyes during life time can also be donated by the family members after his/her death. In this case, it is necessary that the deceased (departed) person had not expressed against eye donation during his life time.

Ø The eyes are collected only after the death. Under no circumstances the eyes are removed during the life time.

Ø The eyes should be donated within six hours (as early as possible) after the death. The eye donor’s death should be informed to the eye department of the Medical College/District Hospital. Eyelids of the deceased should be closed and eyelids should be covered with clean wet towel or cloth to avoid drying of the eyes. Fans and Air conditioner (if available) should be switched off. Head of the deceased should be raised slightly by placing a pillow underneath.

Ø On receiving information about death of the donor, eye specialist doctor of the government hospital will reach the donor’s house or hospital where donor’s dead body is. They will check the medical record of the deceased eye donor and check the eyes to see if they are suitable for use. After that the eyes are removed from the dead body and small quantity of blood is also drawn in a syringe for few tests.

Ø The eyes received in donation are processed in the eye bank and stored. From these eyes, the cornea is removed and transplanted in the eyes of needy patients from waiting list maintained by the eye bank/hospital with in 24 to 72 hours. This procedure is called corneal grafting. In this procedure patient’s opaque (diseased) cornea is removed and replaced by clear, healthy cornea obtained from donated eye.

Eye donate details : 1

EYE DONATION

Donate Eyes Give Sight
What is eye donation?
Eye donation means pledge to donate eyes, during the life time, so that after the death of such eye donor, eyes can be removed and used to restore the sight of the blind people affected by corneal blindness/opacity.

What is cornea?

Cornea is the clear, transparent tissue covering the front of the eye and if it becomes cloudy from disease, injury, infection or malnutrition, vision is dramatically lost or reduced. Corneal blindness/opacity can be treated by replacing the damaged cornea by a healthy donated human cornea. The human cornea can be procured through eye donation.

Important causes of the corneal opacities:

Ø Corneal Ulcer: Corneal ulcer is commonly caused by injury and as complication of conjunctivitis. If these conditions are not treated or not treated properly then the cornea develops ulcer as complication. In the past, trachoma was one of the leading causes of the corneal blindness.
Ø Eye injury can also result in corneal opacity.
Ø Malnutrition and Vitamin A deficiency: In these conditions corneal ulcer develops and cornea melts.
Ø Chemical injuries to eye: Such chemical injuries are caused by acid, lime and alkali. Chemical injuries results in widespread damage to the eye surface and causes corneal opacity.
Ø Complication of operation on eye, including complication of cataract surgery.
Ø Congenital abnormalities: Sometimes the child is born with corneal opacity.

Who can be an eye donor?

Ø Anyone can be a donor, irrespective of age, sex, blood group, caste or religion

Ø Persons who wear spectacle, suffering from cataract or operated for cataract can also donate his/her eyes. The cornea of the eye donor should be clear, healthy and free from any disease.

Ø Persons with Hypertension, diabetics, asthma, tuberculosis etc can also donate.

கண் தானம் பற்றிய குறிப்புகள் : 2

===== கண் தானம் நல்ல முறையில் நடக்க கண் தானம் கொடுப்பவர்கள் செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகள் : ( கண் தானம் கொடுப்பதோடு நம் கடமை முடிந்து விட வில்லை.அதை கொடுப்பவர்கள் இதை செய்தால் அந்த கண்கள் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் மற்றவருக்கு பயன்படும்)==========

1 . கண்களை மூடி இரண்டு கண்களின் மீதும் ஈரமான பஞ்சு அல்லது ஐஸ் கட்டிகளை இமைகளின் மீது வைத்து கார்னியா ஈரப்பதத்துடன் இருக்க உதவ வேண்டும்.

2 . தலைக்கு நேராக சுழலும் மின் விசிறியை நிறுத்தி விட வேண்டும்.காரணம்,கார்னியாவில் ஈரப்பதம் குறைந்து விட கூடாது.

3 . தலையை 6 அங்குல உயரத்துக்கு 2 தலையனைகள் வைத்து உயர்த்தி வைக்க வேண்டும்.காராம்,கண்ணில் வீக்கம் வந்து விட கூடாது.

4 . முடிந்தால் மருத்துவர்கள் வரும் வரை இரண்டு கண்களிலும் ஆண்டி பயோடிக் மருந்து குறிப்பிட்ட இடைவெளி விட்டு போடலாம்.காரணம்,அது கண்களில் தொற்று நோய் கிருமிகள் பரவா வண்ணம் தடுக்கும்.

5 . கண்கள் தூசியற்றதாக இருப்பதற்கு கண்களை மூடி ஈரப் பஞ்சை கட்டி வைக்கவும்.

6 . அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும்.

கண் தானம் பற்றிய குறிப்புகள் : DETAIL ABOUT EYE DONATE

கண் தானம் பற்றிய குறிப்புகள் : DETAIL ABOUT EYE DONATE :

கண் தானம் பற்றிய குறிப்புகள் :

*** ஒருவர் இறந்த பின்பு அவருடைய கண்களை தானமாக பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு கொடுப்பது தான் கண் தானம்

*** கண் தானத்துக்கு எழுதி வைத்தால் வீணாக போகாமல் கண் தேவைப்படும் யாருக்கேனும் உபயோகப்படும்.

*** அரசு பொது மருத்துவமனைகளில் கண் தான விண்ணப்பங்களை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

*** தங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்கள் யாரேனும் சாட்சி கையெழுத்து இட வேண்டும்.காரணம்,நாளை உங்கள் இறப்பிற்கு பின் உங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்கள் உங்கள் கண்களை தானமாக தர முன் வருவதற்கே அவர்களுக்கு தகவல் தெரிந்து இருப்பது நல்லது.


----இறப்பிற்கு பின் 6 மணி நேரத்திற்க்குள் கண் தானம் செய்ய பட வேண்டும்.

----கண்களை தானம் கொடுப்பதற்கு வயது வரம்பு எதுவும் தேவை இல்லை.

----கண்ணாடி அணிந்தவர்கள் கூட கண் தானம் செய்யலாம்.

----நீரழிவு,ரத்த கொதிப்பு உள்ளவர்கள் கூட கண் தானம் செய்யலாம்

----இயற்கை மரணம்,மூளைச் சாவு,சுயநினைவு இல்லாதவர்கள் கூட கண் தானம் செய்யலாம்.

----மூளைக் காய்ச்சல்,டெட்டனஸ்,நிமோனியா,மஞ்சள் காமாலை,வெறி நாய்க் கடி போன்ற வியாதிகளால் இறந்தவர்கள் கண் தானம் கொடுக்க முடியாது.

----கண் தானம் பெற்றவருக்குக்கும்,கண் தானம் அளித்தவரின் ரத்தமும் ஒரே வகையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை

----தானம் கொடுப்பவரின் கண்களை எடுப்பதால் எவ்வித குறையோ,மாற்றமோ இருக்காது.

----கண்களின் விழித்திரை(கார்னியா) அடுத்த நபருக்கு பொருத்தப்படும்.

1 . கார்னியா என்பது நம்முடைய கண்ணுக்கு முன்புறம்,கருவிழிக்கும் முன்னால் நிறமே இல்லாத ஒளி ஊடுருவிச் செல்ல கூடிய ரத்தக் குழாய்கள் எதுவுமே இல்லாத ஒரு மெல்லிய திசு.கண்ணுக்கு ஒரு கண்ணாடி ஜன்னலை போல் அடைந்துள்ளது.தமிழில் விழி வெண்படலம் என்கிறோம்.

2 . கார்னியல் பார்வைக் கோளாறினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க்கு மீண்டும் பார்வை கிடைப்பதற்கு மட்டுமே கண்கள் தானமாக வழங்கி பார்வை வழங்க முடியும்.

3 .பாதிக்கப்பட்ட கண்ணின் கார்னியாவை ஆபரேஷன் மூலமாக அகற்றி விட்டு அங்கே தானமாக கிடைத்த கண்ணின் கார்னியா பகுதியை வைத்து செய்யப்படும் கார்னியல் டிரான்ஸ்ப்ளான்டேசன் ஆபரேஷன் மீண்டும் பார்வை கிடைப்பதற்கான தீர்வாகும்.இதற்கு தான் கண்கள் தானமாக பெறப்படுகிறது.

4 . கார்னியாவை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்தல் என்று ஒரு முறையும்,கண்ணை அகற்றி பிறகு கண்கள் இருந்த இடத்தில் பிளாஸ்டிக் ஸ்குரு மற்றும் கட்டியான பஞ்சு உருண்டைகளை வைத்து இமைகளை தைத்து விடுகிறார்கள்.இது இன்னொரு முறையாகும்.எனவே கண்களை எடுத்த அடையாளம் கூட தெரியாது என்பதே உண்மை.

5 . கண்களை எடுப்பதற்கு தனி அறை தேவை இல்லை.10 முதல் 15 நிமிடங்கள் தான் கண்களை எடுப்பதற்கு ஆகும் நேரம்.

6 . விழி வெண்படலம் பழுதடைவதர்க்கு காரணம்,நோய் கிருமி தாக்குதல் ஏதேனும் காயங்கள்,ஊட்டச் சத்து குறைவின்மை,பிறவி/மரபணு குறைபாடு

Tuesday, May 4, 2010

கவிதை 49 : நானும் ஒரு தொழிலாளியே !

கவிதை 49 : நானும் ஒரு தொழிலாளியே !

தொழிலார் தினம்
கலந்து கொள்ள
வேண்டி

பரிவுடன் ஒரு விண்ணப்பம் !

சுற்றுப்புற சிர்கேடை
தடுக்க எண்ணினேன்

சுட்ட செங்கற்களை
தூக்கி எறிந்தேன்

குழந்தை தொழிலாளர்களை
ஒழிக்க எண்ணினேன்

சின்ன சிறுவர்களை
பணியமர்த்த மறுத்தேன்

சுமையாவும் நானே தூக்கினேன் !
தொழிலாளியாய் நானே ஆனேன் !

வடிவமைப்பு நானே வடித்தேன் !
பொறியாளனாய் நானே ஆனேன் !

பட்டப்படிப்பும் படிக்க வில்லை
பள்ளிக்கும் போனது இல்லை

என் வீடு தனை
சுயமாய் கட்டியதால்

நானும் இன்று ஓர்
தொழிலாளியே !

இப்படிக்கு
காகம்

------------நகைச்சுவையுடன் ஒரு சிந்தனை கவிதை

பொருள் : சுற்றுப்புறத்தை மாசு(காற்றில் மாசு) கலக்காமல் பாது காப்போம்...குழந்தை தொழிலாளர்களை எங்கும் ஒழிப்போம்...இது நகைச்சுவை கலந்த சிந்ததனை கவிதை....குழந்தை தொழிலாளர்களை ஒழிப்பதற்கு முன் நடவடிக்கையாய் நாம் நம் நல்ல நண்பர்களோடு இணைந்து நம்மால் முடிந்த ஒரு சில குழந்தைகளின் கல்வி செலவை ஏற்போம்....நம் நட்பு ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படட்டும்...அது தான் நல்ல நட்புக்கு சிறப்பு......

Tuesday, April 27, 2010

கவிதை 48 : ஓ மனிதா!

கவிதை 48 : ஓ மனிதா!

ஓ மனிதா!

வானுக்கும் எல்லையில்லை
பூமிக்கும் எல்லையில்லை

எல்லையெனும் சொல்லுக்கே
எல்லையில்லாத போது

வெற்றிக்கு எல்லையென
எதை எண்ணி மகிழ்வாய்?.

நேற்றொருவர் வெற்றியொனை
கண்டார்.
இன்றொருவர் முறித்திடவே
நின்றார்.
நாளையொருவர் படைத்திடவே
நிற்பார்.

முறியடிக்கும் வரை
அதுவே
எல்கை என்பாய்.

முறியடித்த பின்பு
அதுவும்
எல்கை என்பாய்.

எல்கையெனும் கோடு
உன்னை சிறை போட்டிடும்
மாயை!

ஓடு! ஓடு!
பின்னொருவர் உன்னை
கடந்த வருகிறாரென
எண்ணி
ஓடி கொண்டே இரு.....