வாழ்க நலமுடன்...வாழ்க வளமுடன்.....

http://www.youtube.com/watch?v=ZQs78JS3RTEஎனது முதல் பாடல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள you tube link நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம்...நம்பிக்கை தரும் பாடல்...கேரளா இசை அமைப்பாளர் ஜாபர் அவர்கள் இசை அமைத்தார்கள்.கேரளா பாடகர் பாலா முரளி அவர்கள் பாடினார்கள்.பாடல் எழுதியது உங்கள் நண்பானாகிய நானே.இந்த வாய்ப்பை எனக்கு பெற்று தந்தவர் எனது சகோதரர்,நண்பர் திரு ராஜேந்திர குமார் அவர்கள்...நன்றி அனைத்து நண்பர்களுக்கும்.நண்பர்கள் இல்லையேல் எனது கவிதை பயணம் இல்லை.வாழ்க நலமுடன்...வாழ்க வளமுடன்.....

ரா.அனந்தராஜ்.....

ரா.அனந்தராஜ்.....
என்றும் நட்புடன்....

HTML LINK TAMIL WEBSITES LINKS

இன்று விதைப்பதே நாளை மரமாக வளரும்...நல்லதை மட்டுமே விதைப்போம் நண்பர்களே....

உலகத்தை நம்மால் மாற்றுவது கடினம் என்றாலும்,நம்மை சுற்றி இருக்கும் விஷயங்களை நாம் நலமாக மாற்றி அமைக்கலாம்...முடிந்த வரை நல்லதை செய்வோம்...நல்லதை விதைப்போம்....

Sunday, June 13, 2010

Eye donate details : 1

EYE DONATION

Donate Eyes Give Sight
What is eye donation?
Eye donation means pledge to donate eyes, during the life time, so that after the death of such eye donor, eyes can be removed and used to restore the sight of the blind people affected by corneal blindness/opacity.

What is cornea?

Cornea is the clear, transparent tissue covering the front of the eye and if it becomes cloudy from disease, injury, infection or malnutrition, vision is dramatically lost or reduced. Corneal blindness/opacity can be treated by replacing the damaged cornea by a healthy donated human cornea. The human cornea can be procured through eye donation.

Important causes of the corneal opacities:

Ø Corneal Ulcer: Corneal ulcer is commonly caused by injury and as complication of conjunctivitis. If these conditions are not treated or not treated properly then the cornea develops ulcer as complication. In the past, trachoma was one of the leading causes of the corneal blindness.
Ø Eye injury can also result in corneal opacity.
Ø Malnutrition and Vitamin A deficiency: In these conditions corneal ulcer develops and cornea melts.
Ø Chemical injuries to eye: Such chemical injuries are caused by acid, lime and alkali. Chemical injuries results in widespread damage to the eye surface and causes corneal opacity.
Ø Complication of operation on eye, including complication of cataract surgery.
Ø Congenital abnormalities: Sometimes the child is born with corneal opacity.

Who can be an eye donor?

Ø Anyone can be a donor, irrespective of age, sex, blood group, caste or religion

Ø Persons who wear spectacle, suffering from cataract or operated for cataract can also donate his/her eyes. The cornea of the eye donor should be clear, healthy and free from any disease.

Ø Persons with Hypertension, diabetics, asthma, tuberculosis etc can also donate.

No comments: