வாழ்க நலமுடன்...வாழ்க வளமுடன்.....

http://www.youtube.com/watch?v=ZQs78JS3RTEஎனது முதல் பாடல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள you tube link நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம்...நம்பிக்கை தரும் பாடல்...கேரளா இசை அமைப்பாளர் ஜாபர் அவர்கள் இசை அமைத்தார்கள்.கேரளா பாடகர் பாலா முரளி அவர்கள் பாடினார்கள்.பாடல் எழுதியது உங்கள் நண்பானாகிய நானே.இந்த வாய்ப்பை எனக்கு பெற்று தந்தவர் எனது சகோதரர்,நண்பர் திரு ராஜேந்திர குமார் அவர்கள்...நன்றி அனைத்து நண்பர்களுக்கும்.நண்பர்கள் இல்லையேல் எனது கவிதை பயணம் இல்லை.வாழ்க நலமுடன்...வாழ்க வளமுடன்.....

ரா.அனந்தராஜ்.....

ரா.அனந்தராஜ்.....
என்றும் நட்புடன்....

HTML LINK TAMIL WEBSITES LINKS

இன்று விதைப்பதே நாளை மரமாக வளரும்...நல்லதை மட்டுமே விதைப்போம் நண்பர்களே....

உலகத்தை நம்மால் மாற்றுவது கடினம் என்றாலும்,நம்மை சுற்றி இருக்கும் விஷயங்களை நாம் நலமாக மாற்றி அமைக்கலாம்...முடிந்த வரை நல்லதை செய்வோம்...நல்லதை விதைப்போம்....

Sunday, June 13, 2010

Eye donate details : 3

EYE DONATION DETAILS 4
Facts about eye donation:

Ø Anybody can donate the eyes by filling the eye donation pledge form. The eyes are accepted only after the death.

Ø The eye donor’s relatives are neither paid nor charged any money for eye donation.

Ø There are two methods adopted for removal of eyes. Some eye banks would remove the whole eyeball. In such a case there may be temporary bleeding. The medical team is well trained to take care of such eventualities. There would be no disfigurement. The eye bank team, after the removal of eyes would properly close the eyes so that there is no disfigurement. The second method is the removal of only the clear transparent tissue. Here also a plastic shield is placed in place of the tissue and no difference can be noticed.

Ø The procedure of removal of eyes for eye donation purpose takes about 15 -20 minutes.

Ø The family members of the eye donor and recipients of the eyes are not introduced to each other. The personal details of eye donor and recipient are kept confidential in the eye bank. The information that the eyes have been used is given to the family members of the eye donor, if they so desire.

Ø Duly filled eye donation pledge form can be deposited in any eye bank, but the eyes should be donated to the nearest eye bank. It is not necessary that the eyes should be donated to the eye bank in which the pledge form was deposited.

Ø The eyes received in donation are not sold or purchased. The eyes received in donation are used only for the medical purpose for restoring the eye sight of the person who is blind due to corneal opacity.

Ø The eyes received through eye donation are examined for their suitability for transplantation in patient’s eye. Only the cornea is transplanted in eye having corneal opacity. In case eyes are not suitable for transplantation then they are used for medical research purposes. The eyes used for research purposes, also helps in enhancing medical knowledge and thus helpful.

pledge to donate the eyes during your life time and set an example for your family and the society.

“Eyes are a precious gift to mankind. A wise man utilizes the gift while alive, and after death too …”

No comments: