வாழ்க நலமுடன்...வாழ்க வளமுடன்.....

http://www.youtube.com/watch?v=ZQs78JS3RTEஎனது முதல் பாடல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள you tube link நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம்...நம்பிக்கை தரும் பாடல்...கேரளா இசை அமைப்பாளர் ஜாபர் அவர்கள் இசை அமைத்தார்கள்.கேரளா பாடகர் பாலா முரளி அவர்கள் பாடினார்கள்.பாடல் எழுதியது உங்கள் நண்பானாகிய நானே.இந்த வாய்ப்பை எனக்கு பெற்று தந்தவர் எனது சகோதரர்,நண்பர் திரு ராஜேந்திர குமார் அவர்கள்...நன்றி அனைத்து நண்பர்களுக்கும்.நண்பர்கள் இல்லையேல் எனது கவிதை பயணம் இல்லை.வாழ்க நலமுடன்...வாழ்க வளமுடன்.....

ரா.அனந்தராஜ்.....

ரா.அனந்தராஜ்.....
என்றும் நட்புடன்....

HTML LINK TAMIL WEBSITES LINKS

இன்று விதைப்பதே நாளை மரமாக வளரும்...நல்லதை மட்டுமே விதைப்போம் நண்பர்களே....

உலகத்தை நம்மால் மாற்றுவது கடினம் என்றாலும்,நம்மை சுற்றி இருக்கும் விஷயங்களை நாம் நலமாக மாற்றி அமைக்கலாம்...முடிந்த வரை நல்லதை செய்வோம்...நல்லதை விதைப்போம்....

Sunday, June 13, 2010

Eye donate details : 2

EYE DONATION DETAILS 2
Who cannot donate eyes?
Patients suffering from Rabies, Tetanus, Aids, Jaundice, Cancer, Gangrene, Brain Tumer, Food Poisoning, Septosamia & a person who has died due to drowning, etc. cannot donate their eyes.

Procedure for eye donation:

Ø During the life time person has to pledge to donate eyes, for which a simple eye donation form has to be filled up.

Ø The eye donation form can be obtained from the Government Hospitals.

Ø Persons willing to donate their eyes have to write their name, age and address in the prescribed form and sign the form. Two persons, next of kin and one family member/relative/friend also sign the pledge form as witness.

Ø Eye donor should tell about her/his decision about eye donation to next of kin; family members and friends so that they fulfil his/her desire after her/his death by informing eye bank.

Ø The eyes of eye donor are removed/ collected only after getting consent from the next of kin and relatives after the donor’s death, therefore it is necessary that the donor informs them of his/her decision.

EYE DONATION DETAILS 3
Ø The eyes of person who did not pledge to donate eyes during life time can also be donated by the family members after his/her death. In this case, it is necessary that the deceased (departed) person had not expressed against eye donation during his life time.

Ø The eyes are collected only after the death. Under no circumstances the eyes are removed during the life time.

Ø The eyes should be donated within six hours (as early as possible) after the death. The eye donor’s death should be informed to the eye department of the Medical College/District Hospital. Eyelids of the deceased should be closed and eyelids should be covered with clean wet towel or cloth to avoid drying of the eyes. Fans and Air conditioner (if available) should be switched off. Head of the deceased should be raised slightly by placing a pillow underneath.

Ø On receiving information about death of the donor, eye specialist doctor of the government hospital will reach the donor’s house or hospital where donor’s dead body is. They will check the medical record of the deceased eye donor and check the eyes to see if they are suitable for use. After that the eyes are removed from the dead body and small quantity of blood is also drawn in a syringe for few tests.

Ø The eyes received in donation are processed in the eye bank and stored. From these eyes, the cornea is removed and transplanted in the eyes of needy patients from waiting list maintained by the eye bank/hospital with in 24 to 72 hours. This procedure is called corneal grafting. In this procedure patient’s opaque (diseased) cornea is removed and replaced by clear, healthy cornea obtained from donated eye.

No comments: